Voldtektsanmeldelser tredoblet

I 2009 ble det anmeldt tre ganger så mange voldtekter i Hordaland politidistrikt som i 1998.