Skjerpet straff for lommemannen

Lagmannsretten øker straffen.