Ulovlig å bruke gebyr som straff

Tvilsom praksis i byggesaker, ifølge Fylkesmannen.