Mandag må den 67 år gamle psykiateren møte i Bergen tingrett, tiltalt for vold mot pasienten.

— Min klient opplever det som en forferdelig belastning, sier forsvarer Eirik Nåmdal.

Psykiateren erkjenner ikke straffskyld. Begrunnelsen for det vil Nåmdal ta i retten.

Politiet har bedt om at saken går for lukkede dører.

Får advarsel

— Din klient har lang erfaring både som lege og psykiater. Har han tidligere vært involvert i liknende saker?

— Nei, det har han ikke.

Statens Helsetilsyn har gitt psykiateren en advarsel etter hendelsen. Til Helsetilsynet har psykiateren forsvart seg med at han handlet i nødverge.

Dette avviser Helsetilsynet: «Vi kan ikke se at det i dette tilfellet forelå en nødvergesituasjon som forsvarer din handling», står det i vedtaket.

Sparket på skinnleggen

Det var i mai i fjor at slaget falt. Psykiateren var på det tidspunkt overlege ved Haukeland universitetssykehus. Han hadde sagt opp stillingen, men var hyret inn som vikaroverlege på en avdeling ved Sandviken sykehus.

Denne maidagen skulle han informere en pasient om tvangsmedisinering. Samtalen fant sted på pasientens rom med en turnuslege og en psykiatrisk sykepleier til stede.

Overlegen satte seg på en stol tett på pasienten og fortalte hva som skulle skje. Kvinnen reagerte med ukvemsord og uten forvarsel sparket hun legen på skinnleggen.

Påtalmyndigheten hevder hun sparket to ganger, overlegen tre.

De to andre i rommet var utstyrt med alarm, men oppfattet ikke situasjonen så truende at de utløste alarmen.

Knep og slo

Til Helsetilsynet har overlegen forklart at han var redd for å trekke seg bakover, siden han da kunne falle. Overlegen erkjenner at han reiste seg opp, tok fatt i pasientens kinn med to fingre med ene hånden og slo pasienten med flat hånd. Overlegen karakteriserer det som et lett klaps.

Helse Bergen svarte med å politianmelde legen. En eventuell straff kommer i tillegg til advarselen fra Helsetilsynet.

Helsetilsynet spør hvorfor samtalen ble holdt på pasienten rom og ikke på et samtalerom. Til dette svarer psykiateren at samtalerommet var opptatt og at det hastet å få satt igang tvangsmedisineringen.

Forholdene på posten var krisepreget, skriver han i sitt svar til Helsetilsynet. Der var overbelegg, flere dårlige pasienter, langvarige sykdomsfravær hos overlege og flere ferske leger uten psykiatriveiledning.

Vurdert som alvorlig

Personal- og organisasjonsdirektør Trond Søreide ønsker ikke å kommentere noe om forholdene ved sykehuset da dette skjedde:

— Det vil bli belyst i rettssaken, sier han og legger til at Helse Bergen har vurdert hendelsen som så alvorlig at den ble politianmeldt.

Tiltalte arbeider ikke lenger hos Helse Bergen og er flyttet utenlands.

Psykiateren er tiltalt etter en paragraf i straffeloven som går på legemsfornærmelse. Det kan dreie seg om alt fra dytt i skulderen til blind vold uten personskade. Øvre strafferamme er ett års ubetinget fengsel, men en fellende dom kan også ende med bot.