• RØYKUTVIKLING: Det ser ut til å ligge røyk over området Gamle Bergen. FOTO: Torstein Kayser

Gamle Bergen røyklagt

Skillingsbollens dag førte til brannutrykning.