• SÆLENVATNET: Langs Sælenvatnet er det registrert bosettingsområder tilbake til både jern- og bronsealder. Utfylling av 1,2 millioner kubikk stein vil derfor ikke bli gjennomført før vannet er nærmere undersøkt. FOTO: RUNE SÆVIG

Jernalderfunn kan stoppe utfylling

Registrerte bosettingsområder fra jern- og bronsealderen kan føre til at Statens vegvesen ikke får fylle 1,2 millioner kubikk stein i Sælenvatnet.