Labert servicenivå i kommunene

Forbrukerrådet slakter servicen i norske kommuner.