Stikker fra parkeringsskader

Åtte av ti hordalendninger stikker av når de skader en annen bil.