Tause styremedlemmer

Ingen i havnestyret ønsker å kommentere rapporten fra PwC. Heller ikke de tillitsvalgte vil kommentere anklagene.