Disse Nav-kontorene fikk flest klager

Fylkesmannen behandlet 385 klager på avslag om sosialhjelp i fjor. Det er de største Nav-kontorene som har de fleste klagene.