• ENDELIG PÅ PLASS: De 48 klokkene, som er laget i Asten i Nederland, veier til sammen 14 tonn og har kostet 3,7 millioner kroner. Planene om et eget klokkespill ble lansert av kantor Asbjørn Myksvoll i 2002. FOTO: HENRIK HYLLAND UHLVING

Nå får Bergen sitt eget klokkespill