• TAR OVER: Om lag halvparten av de 40 pasientene bor i Bergen bosenter på Knappentunet. I løpet av tre år skal kommunen trinnvis overta driftsansvaret for bosenteret. FOTO: HÅKON JACOBSEN

Kommunen har boligløsning for psykiatripasienter

Kommunen vil overta driften av Bergen bosenter og bygge flere nye psykiatriboliger. Dette løser konflikten med Helse Bergen om utskrivingsklare pasienter.