Viste rumpen til politiet

Kan vente seg «et oppgjør med påtalemakten».