Vurderer å anke medieforbud

Politiet mener det kan skade etterforskningen at Breivik får tilgang til aviser om en måned

FORNØYD: - Vi er fornøyde med kjennelsen, i all hovedsak. Men vi vil vurdere å anke avgjørelsen om kun fire ukers medieforbud, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby på en pressekonferanse klokken 14. Scanpix

Klokken 13 leste tingrettsdommer Torkjel Nesheim fra kjennelsen som slår fast at Anders Behring Breivik må sitte fengslet i 12 nye uker.

Politiet ba også ombrev— og besøkskontroll samt medieforbud i hele perioden. Det fikk de ikke medhold i. Dommeren slo fast at det er tilstrekkelig med besøkskontroll i åtte uker, og medieforbud i fire nye uker.

— Vi er fornøyde med kjennelsen, i all hovedsak. Men vi vil vurdere å anke avgjørelsen om kun fire ukers medieforbud, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby på en pressekonferanse klokken 14. Dersom tingrettens kjennelse blir stående, vil Anders Behring Breivik kunne få tilgang til aviser allerede 12. desember. Det kan skade etterforskningen, frykter politiadvokaten.

— Vi erkjenner at pressen driver sin egen etterforskning, og det er enkelte momenter fra dekningen som vi ikke ønsker at siktede skal bli gjort kjent med gjennom mediene, sa Kraby videre.

Den terrorsiktede har allerede fått en god del post som han vil få tilgang til når politiet har gjennomgått innholdet i brevene. Noe av korrespondansen kan karakteriseres som rene trusselbrev, bekreftet Kraby, som imidlertid ikke ville tallfeste hvor mye post det er snakk om.

Så langt har ikke Breivik ytret ønske om at han vil ha besøk i fengselet. Eventuelle besøk vil bli overvåket av ansatte ved fengselet eller av politiet, og er underlagt strenge restriksjoner og ressursbruk.

— Det ligger i kortene at samtaler med pressen ikke vil bli prioritert med det første, sa Kraby.

Klokken 15.30 mandag holder sorenskriver Geir Engebretsen en pressekonferanse sammen med de øvrige partene i saken. Tema vil bli hvordan rettssaken mot Breivik vil bli gjennomført. Politiet regner med å være ferdige med etterforskningen i god tid frem til oppsatt tid.

— Vi vil gjøre det vi kan for å nå målet om avvikling av hovedforhandling i april neste år, sa Kraby.

30. november vil de sakkyndige levere sin rapport. Da vil det komme frem hvorvidt de anser Anders Behring Breivik for å være tilregnelig eller ikke.