Røykutvikling på Statoil

– Det kommer røyk ut av ventilasjonsanlegget, sier brannvesenet.