Åpner pengesekken

Politikerne åpner opp for mer boligbygging enn planlagt og fjerner flere krav til byggingen. Det gir penger på bok for grunneiere.