Registrerer elevene i første klasse

Drammen kommune registrerer om elever eller foreldrene deres er født i utlandet.