I september annonserte tidligere helseminister Jonas Gahr Støre at regjeringen ville bygge fire nye anlegg for moderne partikkelterapi. Et av dem plasseres på Haukeland universitetssykehus. Prisen for hvert av de nye protonanleggene er anslått til 400 millioner kroner.

Nå har Helse Bergen funnet plassering for det nye senteret, nemlig sykepleierskolen med adresse Haukelandsbakken 45.

Studentene her flytter i høst til det nye høyskolebygget på Kronstad.

Kan bli revet

Om sykepleierskolen skal rives, eller om skolebygget kan bygges om for å huse et protonanlegg er ikke avgjort, opplyser administrerende direktør Stener Kvinnsland i Helse Bergen.

— Det viktigste er at vi har sikret oss tomten, sier Kvinnsland.

Fredag skal styret i Helse Bergen behandle kjøpet og i den forbindelse godkjenne at helseforetaket låner 70 prosent av kjøpesummen av Helse Vest.

Misnøye i Oslo

Flere leger ved sykehus i Oslo har kritisert planen om fire protonanlegg. De mener det holder med ett anlegg og at det bør legges til hovedstaden.

— Norge trenger kun ett protonsenter, som bør legges til Oslo universitetssykehus, skrev overlege og professor Øyvind S. Bruland i en kronikk i Dagens Medisin.

Bruland får støtte fra kollega Andreas Stensvold, som er styremedlem i Norsk onkologisk forening.

— Vi må tørre å se bort fra distriktspolitikk. Det som taler for Oslo, er at miljøet er størst her, uttalte Stensvold til BA.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen sier til Bergens Tidende at avgjørelsen om fire regionale protonsentre står fast etter regjeringsskiftet.

— Det er besluttet at det skal etableres fire regionale protonsentre, men selvfølgelig kan etablering av sentrene i regionene variere i tid, sier hun.

Mohn-millioner til forskning

Bergen har et fortrinn i form av økonomisk støtte fra milliardæren Trond Mohn.

Mohn har donert 250 millioner kroner til utvikling av partikkelterapi i Bergen. På det tidspunktet Mohn lovet bort disse pengene, pågikk en diskusjon om plassering av ett nytt nasjonalt senter for både proton- og karbonstråling.

Siden er det altså bestemt at Norge skal få fire sentre for protonstråling. Et fremtidig senter for karbonstråling er ikke plassert.

Stener Kvinnsland sier han har diskutert med Mohn hvordan 250-millionersgaven nå kan brukes. Pengene står i Bergen medisinske forskningsstiftelse og er øremerket utvikling av partikkelterapi i Bergen.

Det nye protonsenteret i Haukelandsbakken skal nemlig bygges og drives med ordinære offentlige midler.

I tilknytning til protonsenteret ønsker Kvinnsland å etablere et miljø for forskning på partikkelstråling. Til dette er det aktuelt å bruke pengene til Mohn.

— Dette har jeg diskutert med Mohn, og han støtter en slik bruk, sier Kvinnsland.

Mer treffsikker

Den nye partikkelstrålingen blir omtalt som en revolusjon i strålebehandling.

Fordelen med partikkelstråling, som i dag i hovedsak skjer med partiklene proton og karbonion, er mer treffsikker behandling med mindre bivirkninger.

Det er spesielt barn og unge som kan ha nytte av slik stråling, fordi partikkelstråling gir langt mindre langtidsskader enn vanlig røntgenstråling.

Internasjonale studier tyder på at 10- 15 prosent av alle pasienter som i dag blir vist til stråleterapi vil ha bedre nytte av partikkelbehandling enn røntgenstråling. I Norge vil det si minst 1000 pasienter i året, et tal som er ventet å øke til 1500 om få år, ifølge utgreiingen fra ekspertene som utredet dette på oppdraget fra departementet.

I dag må norske pasienter til utlandet for å få partikkelterapi.