• DREPTE TRE: En asylsøker fra Sør-Sudan er siktet for å ha drept tre personer på Valdresekspressen. Nå ber Justis- og beredskapsdepartementet om en helhetlig evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen. FOTO: VEGAR VALDE (ARKIV)

Justisdepartementet ber om evaluering

Fem personer skal jobbe fulltid med å evaluere myndighetenes håndtering av trippeldrapet i Årdal.