• PÅ PLASS: Både ambulansebil og ambulansehelikopter var raskt på plass etter ulukken i Ulvenvegen 20. septemer 2011. Andre bilister kjørte forbi den skadde som lå i veibanen før ambulansen kom. FOTO: JAN PETTER SVENDAL

Bilister kjørte forbi hardt skadet mann

Mannen var kritisk skadet og lå i veibanen i Ulvenvegen. Likevel kjørte flere bilister forbi uten å stanse.