• SIER NEI: Finansbyråd Liv Røssland og byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (til h.) sier foreløpig nei til mer konkurranse inn i Bergen kommune. ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ

Egen politikk på vent

Byrådet sier nei til forslag som ville gitt det offentlige mer konkurranse fra private.