• SISTE ORD: - Når dommerne her i Høyesterett har sagt sitt, er siste ord sagt, fastslår justitiarius Tore Schei. FOTO: Håvard Bjelland

Han har lov til å ha rett

Norges Høyesterett har avsagt endelige dommer i 199 år. Den ledes av Tore Schei (68).