• KRANGLER: Bergen kommune og selskapet Fisketorget i Bergen AS blir ikke enige om hvem som skal eie varemerket «Fisketorget i Bergen anno 1276». FOTO: ODD E. NÆRBØ

Krangler om bruk av Fisketorget som logo

Bergen kommune mener de eier varemerket til Fisketorget. Problemet er at det er registrert på et privat selskap.