- Denne digitale mobbingen er et fenomen som sprer seg som et virus. Går man inn og ser hva bergensungdom utsettes for på disse nettstedene, blir man rystet, sier Pål Thorsen, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Komité for oppvekst.

- At våre øverste, politiske ledere ikke vil løfte en finger for å hindre dette, synes jeg er ganske slapt, sier han.

Ap-politikeren reagerer på at byrådet i Bergen ikke vil blokkere elevenes tilgang til digitale plattformer og nettsteder hvor det foregår utstrakt nettmobbing.

Vi skal ikke undervurdere signal­effekten av at kommunen går foran og blokkerer slike nettsteder

BT har tidligere skrevet en rekke artikler om utviklingen. Det er spesielt én sosial nettverks-app som har spredd seg mye den siste tiden.

Det som gjør den egnet for mobbing, er at brukerne kan sende anonyme meldinger til hverandre gjennom den. Disse meldingene blir ikke bare sett av mottakeren, men av hele vennekretsen.

Må selv ta ansvar

De fire ungdomsskoleelevene fra Sandgotna og Danielsen mener det viktigste er at elevene selv tar ansvar når det gjelder mobbing.

- Vi fikk brev hjem fra skolen der det sto at «Ask.fm» burde slettes fra telefonene våre. Jeg tror det er bedre enn å nekte elevene å bruke nettet, sier ungdomsskoleeleven Hanne Akse.

De fire venninnene fra Mathopen utenfor Bergen har en bestemt oppfatning av hvem den typiske mobberen er.

- En som forsøker å hevde seg selv på bekostning av andre. Vi må ta ansvar når noen blir mobbet, sier Emma Sivertsen.

Vil gjøre som Trondheim

I onsdagens bystyremøte tok Thorsen opp temaet med byråd Liv Røssland (Frp). Da viste han til at Trondheim allerede har besluttet å stenge tilgangen til slike nettsteder.

Thorsen ba byrådet om å ta følgende grep:

  • Utarbeide en oversikt over nettsteder som brukes til mobbing.
  • Innføre en blokkering av mobbenettsteder.
  • Lage et reglement over hvilke nettsteder som ikke kan benyttes i skoletiden
  • Innføre sanksjoner dersom regelverket brytes. Det avviste byråd Liv Røssland (Frp). Hun påpekte først at «det er et kontinuerlig arbeid med å bekjempe digital mobbing».

- Bergen kommune blokkerer ikke tilgangen til sosiale medier. Sosiale medier er laget for kommunikasjon, men kan dessverre misbrukes, sier hun.

Røssland mener elever som bevisst misbruker sosiale medier til å mobbe, uansett vil kunne bruke sine egne datamaskiner og mobiltelefoner til det.

- Dermed blir det privat, og foreldrenes ansvar. Derfor er det holdningsskapende arbeidet et viktig virkemiddel for å bekjempe mobbing.

Hun mener at et forbud bare vil flytte problemet, uten at kommunen vil kunne være med og skape godt «nettvett».

Signaleffekt

Pål Thorsen understreker at han ikke er uenig med byråden i at forebyggende arbeid også er viktig.

- Men vi skal ikke undervurdere signaleffekten av at kommunen går foran og blokkerer slike nettsteder. Jeg vet at dette er et ønske fra foreldre, elever og lærere i bergensskolen. Svaret fra Røssland er passivt. Hun bør innse at kommunen kan spille en rolle her, sier han.

Selv om mobbingen kan fortsette på private maskiner og telefoner, mener han det bør være mulig å utforme et reglement for hva som er tillatt å bruke i skoletiden.

- Det er dumt at det er opp til den enkelte skole å ta slike grep. Dette er så omfattende at det burde finnes en plan og et reglement for alle bergensskolene.

Finansbyråd Røssland svarte i bystyret på vegne av skolebyråd Harald Victor Hove (H), som er i fødselspermisjon. I Trondheim har partifellene deres gått sammen med de rødgrønne om å nekte tilgang til mobbenettstedene via kommunens datamaskiner, samt tilgang via det trådløse nettet.

Viktig signal å sende

Yngve Brox (H) sier det var et samlet formannskap i Trondheim som sto bak beslutningen. Begrunnelsen var klar.

- Vi har hørt om mange som har hatt negative opplevelser med disse stedene, og dette var også noe som ungdommens bystyre tok opp.

Han mener det er viktig at politikerne gjør det de kan for å forebygge og lage hindringer for mobbing.

- Det å stenge nettet har bare en delvis effekt, men det viktigste er dialogen mellom skolene og elevene. Stengingen er et forsøk på å begrense problemet. Samtidig sender vi et viktig signal til ungdommene om at dette ikke er noe vi synes er greit.

Liv Røssland lar seg ikke overbevise av Trondheim og Brox’ argumenter.

- Vi mener et forbud kan generere nysgjerrighet og gjøre disse nettstedene enda mer spennende. Istedenfor et forbud velger vi heller å diskutere nettverk med elever og foreldre. Det viktigste er at vi er aktive på det holdningsskapende arbeidet.