- Føyer seg inn i rekken

Førstestatsadvokat Walter Wangberg mener det må ligge strenge vurderinger til grunn for hvem som sendes på åpen soning.