Raskare Odda-Bergen

No kan oddingar køyra raskare til Bergen over nytt ferjeanlegg i Kvinnherad.