- Hvor kom de fra?

Fargerike potteblomster plassert i sprekkene langs veien