Fylkeskommunen i rullestol

Et knippe politikere og byråkrater fra fylkeskommunen fikk prøve å ha nedsatt funksjonsevne. Ingen kom til skade.