Redningsaksjon i Stoltzen

En kvinne falt og skadet seg i Stoltzekleiven i ettermiddag.