Barn og eldre først

Barnehager og pensjonister skal fylle opp de to aller første avgangene.