• FOTO: Per E. Berger

Jaktet på knivmann

Ambulanse måtte trekke seg unna da pasienten ble utagerende.