• FORSVARER TYSSE: Tore Skotland (til h.) tror at ankesaken til Erik Tysse (til v.) som kommer opp til sommeren, vil ha et mektige forsvar enn hva som var tilfelle da kappgjengeren ble dømt for dopingbruk i januar. FOTO: Helge Sunde

35 professorer støtter Tysse

Fagfolk kaller det en skandale at Erik Tysse er dømt for doping. En nobelprisvinner og 35 professorer er blant dem som nå støtter kappgjengeren.