Her faller lemmen igjen

E39 mellom Oppedal og Lavik åpner neppe i dag etter at lemmen på kaien havnet på sjøen.