Åpner for reklamefinansierte hjelmer

Foreldre som ikke kan kjøpe hjelm til barna sine, kan få tilbud om gratis hjelmer med reklame på.