• «MUSESTILLE»: - Ledelsen har ikke ønsket bråk eller støy rundt omorganiseringen av spesialstyrkene. Det er klart at slikt press lett kan bli oppfattet som at man skal «sitte musestille i båten», hvis du har ønsker om en fortsatt karriere. Det sier Thor Manum, hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret for de organiserte i Norges Offisersforbund.FOTO: PRIVAT/NORGES OFFISERSFORBUND

Ønsker ny runde om marinejegerne

Marinejegere sier de ble forsøkt presset til å holde kjeft i debatten om spesialstyrkenes fremtid. Nå ønsker Sjøforsvarets hovedtillitsvalgte å rykke tilbake til start.