• SET NED FOTEN: Arbeidslaget justerer ein seksjon ned snøarmering. Øvst strammar Linaras Skrabys opp eininga med ei line til eininga ovanfor, medan Arunas Vaitkus (raud hjelm), Ramunas Kasputis (blå) og Daniel Wydrzynski (gul) set fotplata på plass i den utgravne gropa. Algirdas Savickis (i bakgrunnen) koordinerer. Arbeidsleiar Wydrzynski er polsk, dei andre frå Litauen. Alle tilsette i entreprenørfirmaet AST. FOTO: ARNE HOFSETH

Snøvern av dimensjonar

Velvaksne stålkonstruksjonar skal hindra snøras over Bergensbanen. Entreprenørane er i gang med andre sesong i Storekleven.