• MANGE FEKK RØYKSKADER: 65 personer er innlagt på sjukehus etter brannen i Gudvangatunnelen. FOTO: ARNE HOFSETH

Ti er framleis alvorleg skadde

Fleire av dei skadde frå Gudvangatunnelen blir truleg utskrivne i dag, men for ti personar er tilstanden framleis alvorleg.