• VANSKELIG Å STUDERE: Håvard skal sone en lang dom i Bergen fengsel. Han er blitt tilbudt studier og ønsker å ta en bachelorgrad i psykologi. Mangelfull internettilgang gjør det vanskelig.

Innsatte vil ha mer internett

Kriminalomsorgen har brukt over 21 millioner kroner på å utvikle et spesialtilpasset internett for innsatte i norske fengsler. Bergen fengsel klarer likevel ikke å tilby nok internett til innsatte som studerer.