Fulle rumenere krasjet med kinesisk ambassadebil

... og deretter gikk en av dem til angrep på politiet.