• Luftambulansen landet ved Eikefettunnelen, der en bil var gått rundt, men føreren trengte bare sjekk hos legevakt. FOTO: Erlend Spurkeland

Bil utfor veien

En bil med én person havnet i grøften.