Tunnel stengt av bossekker

Nordre løp i Glaskartunnelen mot Åsane ble stengt.