• MULIG FREMTID: Med bybanetrasé over Bryggen vil det fremdeles bli biler i det ene kjørefeltet. BT har utarbeidet illustrasjonen på bakgrunn av dagens trasé, samt informasjon fra kommunen om hvordan en mulig trasé over Bryggen kan bli seendes ut.

Sier nei til tunnel i Sandviken

Fylkesrådmann Rune Haugsdal tar ikke stilling til Bryggen eller tunnel, men har bestemt seg for dagløsning for Bybanen i Sandviken.