• VERNEOMBUD MED MAKT: Harry Eide har som regionalt verneombud besøkt 346 arbeidsplasser i Hordaland til nå i år, og stoppet arbeidet på nesten halvparten av dem. Han mener godt kameratskap på jobben er det viktigste for å unngå ulykker. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Møt HMS-Harry

Harry Eide har stoppet arbeidet på 168 steder i Hordaland hittil i år. Og mener han har verdens beste jobb.