Fløibanen oversvømt

Brannvesenet pumper vann ut av Nedre stasjon. Fløibanen er ute av drift.