Ukrainernes strikkende engel

– Folk skulle hatt seg en tur ned, så hadde de ikke blitt så kravstore som de er her i Norge.