Pøver å gi eldre råd

Personer som mottar kommunale omsorgstjenester, er overrepresentert i brannstatistikkene.