• REDNINGSLEDER: Når noe går galt, er redningsleder Edvard Middelthon en av dem som trekker i trådene og styrer ressursene fra Hovedredningssentralen på Sola. FOTO: Kristian Jacobsen

Herfra koordineres redningsaksjonene

To redningsledere er på vakt døgnet rundt ved Hovedredningssentralen på Sola. De avgjør ressursbruken ved redningsaksjoner.