Denne sangen vil gi deg frysninger

Harastølen, kapittel 3: Teksten er skrevet på Luster sanatoritum - fullt av døende mennesker.