Markerte mot kraftmaster

Kvamskogen Vel viste i dag hvor store kraftmastene vil bli.