Farlig avfall sto helt usikret

Skraphandelfirmaet Norscrap West kan få bot for brudd på forurensningsloven. Firmaet lagrer farlig avfall uten sikring og løyve, mener Fylkesmannen.